Richard Šeda

Rodák z Dačic Richard Šeda absolvoval v roce 1996 na konzervatoři v Českých Budějovicích, kde studoval hru na trubku ve třídě Jiřího Pelikána. Již během studia se zajímal o starou hudbu a historicky poučenou interpretaci. S cinkem se poprvé setkal v roce 1998 na nahrávce Michnovy Loutny České Michaela Pospíšila, v jehož souboru Ritornello také získával první zkušenosti s nástrojem. Od roku 2005 se účastnil řady interpretačních kurzů v Praze a ve Francii, mimo jiné pod vedením francouzské cinkenistky Judith Pacquier, s jejímž souborem Les traversées baroques dnes účinkuje. Z dalších zahraničních souborů, s nimiž pravidelně spolupracuje, jmenujme například Concerto Copenhagen a operní projekt v Královské opeře v Kodani v roce 2009 pod vedením Larse Ulrika Mortensena nebo Ensemble Artaserse a evropské koncertní turné s kontratenoristou Philippem Jarousskym v roce 2013. V Rakousku je často zván ke spolupráci s Wiener Hofburgkapelle a Clemencic Consort (René Clemencic), v České republice spolupracuje zejména se soubory Cappella Mariana (Vojtěch Semerád) a Collegium Marianum (Jana Semerádová) a dále například Ensemble Inégal (Adam Viktora) a Collegium 1704 (Václav Luks).

V roce 2007 založil Richard Šeda soubor Capella Ornamentata se zaměřením na hudbu 16. a 17. století. Capella Ornamentata má na svém kontě řadu vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a festivalech a prezentuje se i v rozhlasovém a televizním vysílání. V roce 2016 vyšla souboru u Karmelitánského nakladatelství první nahrávka. CD s názvem „Da pacem Domine“ mapuje hudbu předbělohorských Čech.

Významnou část svého hudebního působení věnuje Richard Šeda rodným Dačicím. V místní Základní umělecké škole vyučuje hru na zobcové flétny a trubku a se svými žáky dosahuje úspěchů v celostátních soutěžích ZUŠ. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního festivalu barokních umění Dačické barokní dny, zabývá se hudebně badatelskou činností a spartaci starých tisků. Jeho badatelský přínos ke zkoumání hudebních památek v Kroměřížském archivu je zmíněn v knize Jiřího Sehnala Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž Music Collection.

English CV:

Richard Šeda graduated from conservatory in Ceske Budejovice (South Bohemia) in 1996 as a trumpet player. During his studies, he became interested in historic interpretation of music on recorder and in 2000 he started playing the cornett and gained his first experience with ensemble Ritornello.  In 2005 he extended his private studies at several interpretative courses in Prague and in France in the masterclasses of a French cornett player Judith Pacquier. He currently plays with these ensembles: Les Traversees baroques (Judith Pacquier), Concerto Copenhagen (Lars Ulrik Mortensen), Ensemble Artaserse (Philippe Jaroussky), Clemencic Consort (René Clemencic).  In the Czech Republic he mostly performs with Cappella Mariana (Vojtěch Semerád), Collegium Marianum (Jana Semerádová), Collegium 1704 (Václav Luks), Ensemble Inégal (Adam Viktora), Musica Florea (Marek Štryncl) etc. He founded his own ensemble Capella Ornamentata in 2007. The main mission of his ensemble is to achieve authentic interpretation mostly of sacral music of the 16th and 17th century and the presentation of less-known music and musical instruments as the cornett, the sackbut and the dulcian in the Czech Republic. Capella Ornamentata has appeared at some very prestigious festivals in the Czech Republic as well as abroad. 

Deutsch CV:

Richard Šeda beendete seine Ausbildung am Ceské Budejovice Konservatorium 1996 zunächst als Trompeter. Schon während seines Studiums interessierte er sich für die Alte Musik und kam über die Blockflöte zum Zink. Seit 2005 erweiterte er seine Privatstudien auf verschiedenen Interpretationskursen in Prag und in Frankreich bei der französischen Zinkenistin Judith Pacquier. Er arbeitete mit mehreren Ensembles für Alte Musik: Les Traversees baroques (Judith Pacquier), Concerto Copenhagen (Lars Ulrik Mortensen), Ensemble Artaserse (Philippe Jaroussky), Clemencic Consort (René Clemencic) zusammen und spielt in Tschechien mit Cappella Mariana (Vojtěch Semerád), Collegium Marianum (Jana Semerádová), Collegium 1704 (Václav Luks), Ensemble Inégal (Adam Viktora), Musica Florea (Marek Štryncl) usw.
2007 gründete er ein eigenes Ensemble Capella Ornamentata. Eine der Hauptaufgaben des Ensembles ist die authentische Interpretation vor allem der tschechischen sakralen Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Seine Mitglieder spielen in angesehenen tschechischen und ausländischen Ensembles der Alten Musik. Capella Ornamentata hat viele Auftritte bei renommierten Festivals für Alte Musik in der Tschechischen Republik und im Ausland. Zu vielen Projekten sind auch ausländische Musiker eingeladen. Capella Ornamentata präsentiert sich wiederholt im Radio und Fernsehen.